På Storken ser vi till varje barns individuella behov och lägger vikten vid att allas olikheter tas tillvara och respekteras. Vi följer upp barnets utveckling och har utvecklingssamtal med föräldrarna två gånger per år. Våra ledord är: Trygghet, Glädje, Respekt, Empati och Ansvar.

På Storken tycker vi att det är viktigt att barnen känner sig trygga och att de tycker att det är roligt att komma till sin förskola på morgonen. Vi försöker också vara ute mycket och genom detta, varvat med teori, ge barnen förståelse för djur, natur och miljö. Att ge barnen utrymme och att kunna utveckla leken tycker vi också är viktigt. Vi strävar efter att barn och personal ska respektera och bry sig om varandra och inte minst kunna skratta och ha roligt tillsammans!

Under terminens gång arbetar vi temainriktat och väljer ämne efter vad barnen är intresserade av, några exempel är “skog”, “färdmedel”, “kroppen”, “sagor” och “årstider”. Varje vecka har vi skapande aktiviteter, rörelse/rytmik och skogsutflykt.

Vi sätter mycket fokus kring de vuxnas förhållningssätt till barnen och låter innehållet i verksamheten styras av deras frågeställningar och intressen. Vi använder oss av både pedagogisk dokumentation där vi följer barnens olika processer, samt dokumentation där vi visar vad som händer i den dagliga verksamheten. Vi sparar teckningar, fotografier, intervjuer som en portfolio i barnens personliga pärmar. Barnen tycker mycket om att själva titta i sina pärmar, och där kan de också följa sin utveckling från det att de började på förskola till dess att de börjar skolan!

Vi arbetar efter vår verksamhetsplan och har Lpfö-98 (rev 2010) som grund i vårt arbete. Varje termin utformar vi nya mål som vi strävar mot.

 

Annonser