Att vara förälder i föräldrakooperativet Storken är att vara engagerad i sitt barns vardag. Barnen ska må bra när de kommer till sin förskola på morgonen. Därför tycker vi att det är viktigt med så liten barngrupp och hög personaltäthet som ekonomin tillåter och personal med utbildning och rätt kunskap om barn och deras utveckling.

Föräldrarna är tillsammans arbetsgivare, vilket innebär att föräldrarna har personalansvar för de som arbetar på Storken. Det innebär också att föräldrarna har ansvar för ekonomin, rekrytering av barn, all administration och annat som följer med verksamheten. Personalen som arbetar på Storken är ansvariga för den pedagogiska verksamheten.

Storken är en ekonomisk förening med en styrelse som består av en ordförande, en vice ordförande, en kassör samt en sekreterare och en personalansvarig. Varje år vid stämman under februari/mars, väljs den styrelse som ska gälla för det kommande verksamhetsåret. En valberedning har uppdraget att ta fram styrelsemedlemmarna som sedan röstas på stämman. Styrelsen har det övergripande ansvaret för föreningen samt personalen och verksamheten.

Föräldrarna bedriver kooperativet tillsammans och grundtanken är att barnen står i centrum och ges möjlighet till en så bra och harmonisk tillvaro som möjligt.

För en mer detaljerad information om hur det är att vara förälder på Storken, kontakta gärna vår förskolechef Pia Åhs, som hänvisar dig till rätt person. Se kontakt.

Annonser