Rutiner vid klagomålshantering på Föräldrakooperativet Storken

Syfte med rutiner för klagomålshantering

Syfte

  • Åtgärda brister
  • Få ett underlag för kvalitetsutveckling på Storken
  • Förbättra verksamheten

Rutiner

  • Fyll i Storkens blankett för klagomålshantering
  • Lämna det till personalen
  • Inom högst 10 dagar återkommer personalen i ärendet
Annonser