Hur får jag reda på mer information om Storken?

Svar: Det bästa sättet att få mer information om Storken är att kontakta oss. Detta görs enklast genom att ringa eller e-posta:

  • Pia Åhs, förskolechef. 08-25 47 67 eller e-post: storken.bromma@gmail.com
  • Tom Wincent, ordförande. 0707-97 74 73 eller e-post: tomc@kth.se
  • Towa Johansson, köansvarig. 070-459 21 15 eller e-post: t_johansson_j@hotmail.com

Hur ser ni på matens kvalitet och tillagning av lunch?

Svar: Storken har en egen kock, Annie, som ser till att en rejäl frukost erbjuds kl 09.30 varje dag samt lunch kl 13.00 varje dag. Ett mellanmål i form av frukt; äpplen, apelsin, banan mm. serveras också ca kl. 15.30. Ekologiskt producerade råvaror är en självklar prioritet vid inköp. Luncherna tillagas i det egna köket och är näringsriktig enligt tallriksmodellen. Ett schema med planerade luncher sätts upp på anslagstavlan på Storken inför varje vecka så att du som förälder vet vad ditt barn äter.

Vilka öppettider har Storken?

Svar: Förskolans vision är att bedriva en pedagogisk verksamhet för de barn som är inskrivna med en hög personaltäthet som kan erbjuda barnen en trygg och utvecklande miljö för dem.

Enligt skollagen och Stockholms stad ska en förskola kunna erbjuda förskoleplats alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden kl. 06.30-18.30. Ramtiden är den maximala öppettid en förskola ska kunna erbjuda. Både hel- och deltidsplatser ska erbjudas.

Föräldrarnas behov av öppettider ska kontinuerligt följas upp av huvudmannen.

Huvudmannen och föräldrarna kan komma överens om kortare öppettider under förutsättning att alla föräldrars behov har beaktats. Huvudmannen måste dock ändra verksamhetens öppettider om en enskild förälder får behov av längre öppettider inom ramtiden. Föräldrars förändrade behov av öppettider ska mötas omgående.

Föräldrar ska erbjudas alternativ förskola om en verksamhet ska ha stängt. Här nedan är länken till Stockholms stad där man kan ladda ner PDF:en ”Riktlinjer för fristående förskola” för mer information.

http://foretag.stockholm.se/-/Fristaende-sajt/Enskilt-driven-forskoleverksamhet-skolbarnsomsorg-och-fristaende-skola/Forskola-familjedaghem-och-skolbarnsomsorg/Riktlinjer-och-styrdokument/

I praktiken betyder detta att öppettiderna alltid kommer regleras utifrån föräldrarnas behov. Förskolechefen följer ständigt upp föräldrarnas behov och anpassar schemat därefter. Om möjligheten finns försöker vi att inte hålla öppet i onödan för att maximera personaltätheten under större delen av dagen.

Under sommaren försöker vi planera så att Storken är stängd under vecka 28-31. Detta för att personalen då kan ta ut större delen av sin ledighet samtidigt. Först kartläggs föräldrarnas behov och om föräldrar har behov av öppethållande så löser vi det.

Hur många barngrupper har Storken?

Svar: Storken har en barngrupp med maximalt 18 barn. Denna grupp är uppdelad i tre mindre grupper i åldrarna 1-2 år, 3-4 år och 5-6 år.​

Hur ställer jag mitt barn i kö till Storken?

Svar: Läs mera: Köanmälan

Vilka köregler gäller på Storken?

Svar: Vi tillämpar samma regler som Stockholms stad. Det innebär att vi tillämpar syskonförtur för barn som redan har äldre syskon på förskolan. Hur lång tid man stått i kö, det vill säga, längst kötid får erbjudande om plats först osv. Har två barn samma kötid så är barnens födelsedatum det avgörande vilket innebär att äldre barn går före yngre.

Föräldrakooperativet Storken har ett avsteg från öppenhetskraven som Stockholms stad tillämpar. Vi ställer krav på att föräldrar som har sina barn på Storken engagerar sig i föreningens verksamhet. Man hjälper till på städdagar, vid jour och man engagerar sig någon gång i styrelsearbetet under sitt barns vistelsetid på Storken. Detta är en förutsättning för att förskolan ska fungera. I praktiken betyder detta att föräldrar när de ställer sig i kön, och när de accepterar en erbjuden plats, kommer intyga skriftligt att de är beredda att engagera sig i föreningens verksamhet. Om föräldrar väljer att inte gå med på detta kan man bli nekad plats. Om föräldrar som har skrivit under och har barn på Storken väljer att inte engagera sig och inga speciella omständigheter råder är detta grund för uppsägning av plats.

Är det mycket arbete som krävs när man har sitt barn i ett föräldrakooperativ?

Svar: Föräldrarna förväntas utföra styrelseuppdrag eller vara med i en av våra projektgrupper under sin tid på Storken. Detta för att kunna ha fler personal och för barnen bra och roliga aktiviteter som främjar deras utveckling. Vill du engagera dig i ditt barn är detta ett utmärkt sätt då du får en bra inblick i verksamheten och du har möjlighet att påverka ditt barns vardag. Medlemmarna är ansvariga för driften av föreningen och förskolechefen är ansvarig för driften av den dagliga pedagogiska verksamheten.

 

Annonser